ยี่ยมชมแปลงปลูก
•  ดอกกุหลาบเชียงใหม่
•  ดอกกุหลาบแม่สอด
•  ฟาร์มส่งออกกล้วยไม้
•  กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส
•  ดอกปทุมมา กระเจียว
•  ดอกมัม
•  ดอกเบญจมาศ
•  ดอกเยอบีร่า
•  ดอกหน้าวัว
•  ใบเฟิร์นนาคราช
•  ดอกผีเสื้อ
•  ไผ่กวนอิม
•  ปักเป้า
•  ดอกไลเอทริส
•  ดอกไฮเดรนเยีย
•  ต้นพันธุ์เยียบีร่า
•  ใบมอนสเตอร่า
Siamtulip ปทุมมา

ขาวดอยตุง

ขาวปลายแดง

ขาวมะลิ

ขาวไส้เขียว

เขียวมรกต

ชมพูหวาน

ชอคโกแลค

เชอรี่แอน

เชียงใหม่พิงค์

เชียงใหม่เรด

แดงทับทิม

แดงระฆัง

ไรท์พิงค์

     
Link... เยี่ยมแปลงปลูกทุ่งดอกปทุมมา และดอกกระเจียว   Click.

CMFlower.com   ขายส่ง-ขายปลีกดอกไม้สด จากแปลงปลูก  

Email     sale@cmflower.com