รายการดอกไม้
กล้วยไม้กลุ่มซิมบิเดียม
กล้วยไม้ตัดดอก
กุหลาบ
จิบโซฟิลล่า
ดอกกระเจียว
ดอกปทุมมา
เบญจมาศ
ปักเป้า(บอลลูน)
ผักโขมประดับ
ผีเสื้อ
ไผ่กวนอิม
พีค๊อกซ์(คัตเตอร์)
มะเขือประดับ
เมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์
ไม้ตัดใบและไม้แซมอื่นๆ
เยอบีร่า
ไลเอทริส
หน้าวัว
ไฮเดรนเยีย


Home > Service

ด้านธุรกิจดอกไม้สด
  • รับจัดดอกไม้สดในงานพิธีต่างๆ
  • จัดส่งดอกไม้สดให้กับร้านค้า หน่วยงานต่างๆ โรงแรม รีสอร์ท
  • รับจัดหาและนำเข้าดอกไม้สดจากต่างประเทศ
  • ตัวแทนจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับธุรกิจร้านดอกไม้

ด้านเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์
  • รับขยายต้นพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ
  • นำเข้า และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์คุณภาพจากต่างประเทศ
  • รับจัดหาต้นพันธุ์ ไม้ดอกและไม้ประดับให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน

ด้านวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับแปลงปลูก
  • ตัวแทนจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สำหรับแปลงปลูกดอกไม้ทุกชนิด
  • ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย ฮอโมนส์ ยาต่างๆ

ด้านอื่นๆ

CMFlower.com   ขายส่ง-ขายปลีกดอกไม้สด จากแปลงปลูก  

Email     sale@cmflower.com