ยี่ยมชมแปลงปลูก
•  ดอกกุหลาบเชียงใหม่
•  ดอกกุหลาบแม่สอด
•  ฟาร์มส่งออกกล้วยไม้
•  กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส
•  ดอกปทุมมา กระเจียว
•  ดอกมัม
•  ดอกเบญจมาศ
•  ดอกเยอบีร่า
•  ดอกหน้าวัว
•  ใบเฟิร์นนาคราช
•  ดอกผีเสื้อ
•  ไผ่กวนอิม
•  ปักเป้า
•  ดอกไลเอทริส
•  ดอกไฮเดรนเยีย
•  ต้นพันธุ์เยียบีร่า
•  ใบมอนสเตอร่า
ไผ่กวนอิม (Lucky Bamboo) ไผ่กวนอิมดัดเกลียว ไผ่กวนอิมถักสาน ต้นไผ่กวนอิม ด้นกวนอิม                     แปลงปลูกไผ่กวนอิม ส่งออกต้นไผ่กวนอิม กวนอิมดัดเกลียว
แปลงปลูกไผ่กวนอิม (lucky Bamboo)

ด้วยพื้นที่ปลูกไผ่กวนอิม (Lucky Bamboo / Dracaena Sanderiana) มากกว่า 200 ไร่ ในพื้นที่จังหวัด พะเยา และเชียงราย  และมีฟาร์มแปลงปลูกลูกข่ายมากกว่า 30 ราย ทำให้เราสามารถผลิตและส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ในกลุ่มประเทศยุโรป และตะวันออกกลาง ได้อย่างต่อเนื่องและหลากหลายรูปแบบ ตามความต้องการของลูกค้า ทั้งไผ่กวนอิมดัดเกลียว ไผ่กวนอิมสาน และรูปแบบต่างๆ และรวมถึงประสบการณ์ในการดำเนินการ สำหรับการส่งออก (Packing และการจัดเตรียมเอกสารเพิ่มการส่งออกสำหรับประเทศในกลุ่มตะวันออกกลางและ ยุโรป)

รูปแบบ ต่างๆ ของไผ่กวนอิม Click Here

 


CMFlower.com   ขายส่ง-ขายปลีกดอกไม้สด จากแปลงปลูก  

Email     sale@cmflower.com