รายการดอกไม้
กล้วยไม้กลุ่มซิมบิเดียม
กล้วยไม้ตัดดอก
กุหลาบ
จิบโซฟิลล่า
ดอกกระเจียว
ดอกปทุมมา
เบญจมาศ
ปักเป้า(บอลลูน)
ผักโขมประดับ
ผีเสื้อ
ไผ่กวนอิม
พีค๊อกซ์(คัตเตอร์)
มะเขือประดับ
เมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์
ไม้ตัดใบและไม้แซมอื่นๆ
เยอบีร่า
ไลเอทริส
หน้าวัว
ไฮเดรนเยีย


Home > packing & Deleverly

ขนาดกล่อง
  • กล่องเล็ก  ขนาด 40 x 100 x 30
  • กล่องกลาง  ขนาด  40 x 100 x 40
  • กล่องใหญ่  ขนาด  45 x 90 x 60

    

 

การจัดส่ง
  • ส่งผ่าน ระบบจัดส่งสินค้า "นิ่มซี่เส็ง"
  • ส่งผ่านการฝากรถโดยสารประจำทาง
  • ส่งผ่านการขนส่งเครื่องบินภายในประเทศ
  • ส่งผ่านการฝากส่งโดยรถไฟ
  • อื่นๆ

 

    

 


CMFlower.com   ขายส่ง-ขายปลีกดอกไม้สด จากแปลงปลูก  

Email     sale@cmflower.com