รายการดอกไม้
กล้วยไม้กลุ่มซิมบิเดียม
กล้วยไม้ตัดดอก
กุหลาบ
จิบโซฟิลล่า
ดอกกระเจียว
ดอกปทุมมา
เบญจมาศ
ปักเป้า(บอลลูน)
ผักโขมประดับ
ผีเสื้อ
ไผ่กวนอิม
พีค๊อกซ์(คัตเตอร์)
มะเขือประดับ
เมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์
ไม้ตัดใบและไม้แซมอื่นๆ
เยอบีร่า
ไลเอทริส
หน้าวัว
ไฮเดรนเยีย


Home > ดอกปทุมมา


ไรท์พิงค์

ไรท์พิงค์ > ...

<<รายละเอียด>>


ปทุมรัตน์พิงค์

ปทุมรัตน์พิงค์ > ...

<<รายละเอียด>>


แดงระฆัง

แดงระฆัง > ...

<<รายละเอียด>>


แดงทับทิม

แดงทับทิม > ...

<<รายละเอียด>>


เชียงใหม่เรด

เชียงใหม่เรด > ...

<<รายละเอียด>>


เชียงใหม่พิงค์

เชียงใหม่พิงค์ > ...

<<รายละเอียด>>


เชอรี่แอน

เชอรี่แอน > ...

<<รายละเอียด>>


ชอคโกแล็ค

ชอคโกแล็ค > ...

<<รายละเอียด>>


ชมพูหวาน

ชมพูหวาน > ...

<<รายละเอียด>>


เขียวมรกต

เขียวมรกต > ...

<<รายละเอียด>>  [1] | 2 | Next>

CMFlower.com   ขายส่ง-ขายปลีกดอกไม้สด จากแปลงปลูก  

Email     sale@cmflower.com