รายการดอกไม้
กล้วยไม้กลุ่มซิมบิเดียม
กล้วยไม้ตัดดอก
กุหลาบ
จิบโซฟิลล่า
ดอกกระเจียว
ดอกปทุมมา
เบญจมาศ
ปักเป้า(บอลลูน)
ผักโขมประดับ
ผีเสื้อ
ไผ่กวนอิม
พีค๊อกซ์(คัตเตอร์)
มะเขือประดับ
เมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์
ไม้ตัดใบและไม้แซมอื่นๆ
เยอบีร่า
ไลเอทริส
หน้าวัว
ไฮเดรนเยีย


Home > How to Order & How to Pay

วิธีการสั่งซื้อ
ท่านสามารถสั่งซื้อ ดอกไม้ โดยโทรสอบถามรายละเอียดต่างๆ

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. ท่านเลือกรายการดอกไม้ที่ต้องการ
  • ระบุชนิดของดอกไม้ที่ต้องการ
  • ระบุจำนวนที่ต้องการ
  • ระบุสถานที่ที่ต้องการจัดส่ง

2. CM จะทำการสรุปและจัดส่งใบเสนอราคาสินค้าพร้อมการจัดส่งให้กับท่านภายใน 24 ชม.

3. ท่านยื่นยันการสั่งซื้อและโอนเงินเข้าบัญชี

4. CM จะทำการจัดเตรียมดอกไม้และจัดส่งดอกไม้ ตามวิธีการจัดส่ง

5. CM ทำการยืนยันการจัดส่ง พร้อมแจ้งรายละเอียดการรับสินค้า

6. ท่านรับสินค้า พร้อมการยืนยันการรับสินค้า


วิธีการชำระเงิน
 

CMFlower.com   ขายส่ง-ขายปลีกดอกไม้สด จากแปลงปลูก  

Email     sale@cmflower.com