ยี่ยมชมแปลงปลูก
•  ดอกกุหลาบเชียงใหม่
•  ดอกกุหลาบแม่สอด
•  ฟาร์มส่งออกกล้วยไม้
•  กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส
•  ดอกปทุมมา กระเจียว
•  ดอกมัม
•  ดอกเบญจมาศ
•  ดอกเยอบีร่า
•  ดอกหน้าวัว
•  ใบเฟิร์นนาคราช
•  ดอกผีเสื้อ
•  ไผ่กวนอิม
•  ปักเป้า
•  ดอกไลเอทริส
•  ดอกไฮเดรนเยีย
•  ต้นพันธุ์เยียบีร่า
•  ใบมอนสเตอร่า
 
ชนิดและสีดอกหน้าวัว

สีเขียว  Midoli

สีชมพู Sonat

สีแดง  Tropical

สีแดง  Cancan

สีขาว Acropolis

สีขาว Marenqoue

สีขาวขอบชมพู Fantasia

Size  SS  ขนาดหน้าดอก 7-8 cm.

Size  S  ขนาดหน้าดอก 8-10 cm.

Size  M  ขนาดหน้าดอก 10-12 cm.

Link  เยี่ยมแปลงปลูกดอกหน้าวัว   Click


CMFlower.com   ขายส่ง-ขายปลีกดอกไม้สด จากแปลงปลูก  

Email     sale@cmflower.com