รายการดอกไม้
กล้วยไม้กลุ่มซิมบิเดียม
กล้วยไม้ตัดดอก
กุหลาบ
จิบโซฟิลล่า
ดอกกระเจียว
ดอกปทุมมา
เบญจมาศ
ปักเป้า(บอลลูน)
ผักโขมประดับ
ผีเสื้อ
ไผ่กวนอิม
พีค๊อกซ์(คัตเตอร์)
มะเขือประดับ
เมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์
ไม้ตัดใบและไม้แซมอื่นๆ
เยอบีร่า
ไลเอทริส
หน้าวัว
ไฮเดรนเยีย


Home > About us

CMFlower.com

  • เป็นผู้ปลูกและรวบรวมดอกไม้และไม้ตัดใบ ที่ปลูกในพี่นที่ดอยสูงของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย เมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ ดอกไม้และไม้ตัดใบ คุณภาพสูงที่ใช้ในการเพาะปลูกเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ
  • เป็นผู้ส่งออกดอกไม้และไม้ตัดใบคุณภาพสูง ไปยังต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มประเทศเอเซีย ยุโรป  อเมริกา และกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง

ทีมงานและประสบการณ์
  • เป็นทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการปลูก การจัดจำหน่ายและจัดส่งดอกไม้ทั้งตลาดภายในประเทศและต่างส่งออก มามากกว่า 10 ปี
  • บุคลากร มีประสบการณ์ในการทำงานในบริษัทต่างประเทศในธุรกิจ การปลูกดอกไม้ การจัดส่ง การจัดจำหน่ายในประเทศที่มีเทคโนโลยี ชั้นนำในธุรกิจดอกไม้ ทั้งในประเทศ Netherland , Israel , China

เทคโนโลยีและความพร้อม
  • เราเป็นผู้นำเทคโนโลยี จากต่างประเทศ มาปรับใช้ในธุรกิจดอกไม้ ทั้งในด้านเทคโนโลยีด้านเนื้อเยื่อ และ เทคโนโลยี Nano
  • เรามีสถานที่ที่มีความพร้อมทั้งในด้านการ รวบรวม คัดแยก และบรรจุเพื่อการจัดส่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ

CMFlower.com   ขายส่ง-ขายปลีกดอกไม้สด จากแปลงปลูก  

Email     sale@cmflower.com